dilluns, 27 de juny de 2016

Paraules vedades

Vedà la paraula l'amat a son amic, e aconsolava's l'amic en l'esguardament de son amat.

Ramon Llull


Encimbellat en escala d'ivori
sobrer de paraules llausangeres
l'amat, soberg, les vedà a l'amic
i aquest, devot, enamorat de mena
restà assegut al sòcol del silenci
en la quietud i el temps prudent
i en hores calmes, calladament alçava
els ulls amorosits envers l'amat
i esguardant-lo silent s'aconhortava.
 (Itineràncies poètiques 27 de juny, 2016)

divendres, 3 de juny de 2016

Retrets

Escarnien e reprenien les gents l'amic per ço cor anava com a foll per amor. E l'amic menyspreava llurs escarns, e reprenia les gents per ço cor no amaven son amat. 


Ramon Llull


Si sabésseu estimar tant com jo, si comprenguésseu quan sublim, quan grandiós és amar, no esmerçaríeu el vostre tedi i les vostres paraules infames a menysprear allò que comporta el suprem patiment i el goig suprem, ço que ens fa, homes i dones, els més grans car als ulls de l'Amat, i als de l'univers sencer, res no hi ha de més poderós que l'amor.


(Itineràncies poètiques 3 de juny, 2016)