dilluns, 27 de juny de 2016

Paraules vedades

Vedà la paraula l'amat a son amic, e aconsolava's l'amic en l'esguardament de son amat.

Ramon Llull






Encimbellat en escala d'ivori
sobrer de paraules llausangeres
l'amat, soberg, les vedà a l'amic
i aquest, devot, enamorat de mena
restà assegut al sòcol del silenci
en la quietud i el temps prudent
i en hores calmes, calladament alçava
els ulls amorosits envers l'amat
i esguardant-lo silent s'aconhortava.




 (Itineràncies poètiques 27 de juny, 2016)

1 comentari: